Ubytovanie len 180 m od Bojnických kúpeľov!
Mlyn   a   Mlynárov   domček:   Nachádzajú   sa   v   spodnej   časti   areálu   “Ubytovanie   na   Teplom potoku”.   Pôvodne   išlo   o   komplex   troch   za   sebou   stojacich   mlynov,      z   obdobia   grófa   Pálfyho,   z ktorých sa zachoval už len stredný mlyn. Mlyny patrili od počiatku rodine mlynára Dobrotku.
 Ubytovanie “Na Teplom potoku”
Cena už od 9,00 € za osobu/noc !
Mlynárov domček   a    Horný dom